Objava

Collapse
No announcement yet.

Đorđe Kastriotić - Skenderbeg

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Đorđe Kastriotić - Skenderbeg

  ĐORĐE KASTRIOTIĆ, albanski GJERGJ KASTRIOTI – SKENDERBEG, (SKENDERBEU)
  Nacionalni albanski junak, možda niste znali, bio je SRBIN i Pravoslavne vere, iz plemena KUČI sa Albanske strane Prokletija, iz imućnije porodice, koja vodi poreklo iz Srpskog srednjevekovnog plemstva.
  Podigao je najveći ustanak protiv turaka u Albaniji.

  Ovo dole napisano, povećava moje saznanje o njemu.

  Pre desetak dana desio se interesantan događaj u Albaniji, u muzeju Skenderbega u Kruji.
  Jedam moj prijatelj rekao mi je da će ići poslom u Albaniju, i ja mu kažem da obavezno poseti muzej Skenderbega i objasnim mu ko je bio Skenderbeg.

  I on ode u Albaniju i poseti muzej Skenderbega. I kustos muzeja im objašnjava ko je bio Skenderbeg, ovo, ono, a ovaj moj prijatelj ga pita (ono što sam ga ja naučio):

  “A gde su sahranjeni Skenderbegov rođeni brat i otac?”
  A ovaj proguta knedlu pa kaže: “…u Srpskom manastiru Hilandar.”
  A ovaj opet pita: “A zašto tamo?”
  A kustos kaže: “Pa znate, Skenderbeg i njegova porodica su bili veliki državnici, pa su imali dobre odnose sa drugim narodima.”

  A ovi ljudi u grupi, bilo je tu i Švajcaraca i Nemaca i “Crnogoraca”, slušaju i čude se šta priča kustos, pa pitaju ovog mog druga: “Kako to da su oni sahranjeni u Srpskom manastiru?”

  A moj prijatelj im kaže: “Pa oni su bili Srbi, pravoslavni monasi.”

  Ovi ljudi su bili šokirani, a moj prijatelj takođe, jer nije mogao da veruje da cela država Albanija egzistira na falsifikovanoj istoriji, na laži. Nije to ništa novo. Na laži i falsifikovanoj istoriji egzistiraju i druge banana države, kao Hrvatska, Makedonija, BiH… koje su papske tvorevine, kao i Albanija.”

  _____________________________
  English:
  ĐORĐE KASTRATOVIĆ, Albanian Gjergj Kastrioti - Skenderbeg (SKENDERBEU)
  Albanian national hero, maybe you did not know, he was a Serb and in Orthodox faith(Serbian Orthodox Church), of the tribe of the house with the Albanian side Prokletija, from a wealthy family, which originated in the medieval Serbian nobility.
  He started the biggest uprising against the Turks in area of today Albania.

  This is written down, increasing my knowledge about it.

  Ten days ago there was an interesting event in Albania, Skenderbeg museum in Kruja.
  One of my friend's told me that he was going to go work in Albania, and I told him to be sure to visit the Museum of Skenderbeg and explain'ed to him who was Skenderbeg.

  So he went to Albania to visit the museum of Skenderbeg. And museum curator started to explain who was Skanderbeg, this, that.... and this my friend asks him (what I taught him):

  "And where are buried Skenderbeg's brother and father?"
  A museum curator slightly confused says: "... in the Serbian monastery of Hilandar."
  And my friend again asks: "Why there?"
  A curator says, "Well, you know, Skenderbeg and his family were great statesmen, but they had good relations with other nations."

  And these people in the group, there was the Swiss and Germans and "Montenegrins", listen and wonder what curator is saying here, and than ask my friend: "How is it that they are buried in the Serbian monastery?"

  A friend of mine said to them, "Well, they were Serbs, Orthodox monks."

  These people were shocked, and my friend also, because he could not believe that the whole country Albania exists on falsified history, the lies. It's nothing new. On the lies and falsified history exist and other banana state's, as Croatia, Macedonia, Bosnia ... which are papal creations, as well as Albania. "  Đurađovo Srpsko pravoslavno poreklo nije sporno. Engleski istoričar Edvard Gibon je u svom delu “History of the Decline and Fall of the Roman Empire” iz 1788. jasno napisao da Kastriotići vode poreklo od starog Srpskog bratstva Branilovića iz Zete

  Srpski narod i istoričari olako se odriču srpskih vitezova i heroja. Od sopstvenog naroda zaboravljeni, od srpskih istoričara neistraženi, ovi junaci padaju u tamu zaborava, ili ih jednostavno drugi narodi prisvoje!

  Ovakva sudbina zadesila je Srpskog viteza i papskog generala Đurađa Branilovića Kastriotovića, kog su Albanci proglasili za svog nacionalnog heroja, a njegov porodični grb preuzeli za svoj nacionalni steg. Njegovo pravo ime danas je gotovo zaboravljeno, ali zahvaljujući Albanskoj propagandi, ceo svet zna za njega. Ime mu je Skenderbeg.

  Đurađovo Srpsko pravoslavno poreklo nije sporno. Engleski istoričar Edvard Gibon je u svom delu “History of the Decline and Fall of the Roman Empire” iz 1788. jasno napisao da Kastriotići vode poreklo od starog Srpskog bratstva Branilovića iz Zete.

  Đurađov deda se doselio u Janjinu u Epir, kao srpski kefalija (u Srpskoj srednjevekovnoj državi: poglavar, starešina grada). Otac Đurađev Jovan Kastriotić nazvao se princem Epira, koji je uključivao Mat, Kroju, Mirditu i Diber.

  Njegova majka Vojislava bila je princeza Srpsko/Grckog porekla iz porodice Tribalda. Đurađov otac Jovan se među prvima suprostavio vojnim upadima Bajazita I, ali njegov otpor nije imao uspeha. Sultan ga je naterao da plaća danak, a kako bi osigurao vernost srpskih plemića na teritoriji današnje Albanije, odveo je Đurađa i njegovu braću na svoj dvor kao taoce.

  Na turskom dvoru je Đurađ preveden u islam. Završio je prestižnu vojnu školu u Jedrenu, pa je kao komandant u turskoj vojsci odneo mnoge pobede. Zbog svojih vojničkih vrlina stekao je nadimak Iskander-beg, jer su Turci poredili ratnička umeća Đurđeva sa slavnim Aleksandrom Velikim.

  Kad je drugi zaboravljeni Srbin Sibinjanin Janko (Janoš Hunjadi) porazio Turke kod Niša 1443, Đurađ je napustio tursku vojsku, vratio se u rodni kraj gde je ponovo prihvatio pravoslavlje, sakupio svoje saplemenike i poveo bespoštednu borbu protiv Osmanlijskog carstva. Ubrzo je preuzeo kontrolu nad Krojom, koja je postala njegov glavni grad i iz koje je vodio borbu protiv Turaka, ali i Mletačke republike i neprijatelja Napuljskog kralja u narednih 25 godina.

  Pod pokroviteljstvom Venecije, Đurađ je marta meseca 1444. određen da komanduje vojnim savezom plemića iz današnje severne Albanije i Zete. Osmanlijsko carstvo je od 1443. do 1478. četiri puta bezuspešno pokušavalo da osvoji Kroju. Dva puta je sultan lično predvodio vojsku.

  Papa Kaliktus III za zasluge u borbi protiv Osmanlija, iako je Đurađ Skenderbeg (Srbi su njegov nadimak pod kojim su ga Turci poznavali: Iskander-beg, skratili u Skenderbeg) bio Srbin pravoslavac, dodelio ovom Srpskom plemiću titulu – glavni general Svete Stolice.

  Tokom 15. veka Osmanlije su osvojile Srpsku Bosnu, Srpsku despotovinu i sam Carigrad od Istolnog rimskog carstva. Skenderbeg je u Kroji odolevao sve do 1468. Tog 17. januara 1468. u Lješu, umro je Đurađ Branilović Kastriotić - Skenderbeg, pošto se razboleo od malarije.

  Posle Skenderbegove smrti Kroja podpada pod direktnu mletačku vlast, sve dok je nisu zauzeli Turci 1478. godine. Kroja i teritorija kojom je gospodario Đurađ ostala je u sastavu Otomanskog carstva sve do 1912. godine, kada ju je tokom I balkanskog rata nije zauzela vojska Kraljevine Srbije.

  Skenderbegova slava vekovima je bila sačuvana u hrišćanskoj Evropi, dok je u pretežno islamizovanoj Albaniji bila izbledela, obzirom da je Đurađ kao veliki protivnik islama bio gurnut u zaborav.

  U nedostatku svoje srednjovekovne države i nacionalnih heroja, arnauti (jer tada naziv Albanija nije postojao, a i on je srpski izraz, isto kao i Banija) su se dosetili Skenderbega. 1898. godine Naim Frašeri objavljuje knjigu “Istori’e Skenderbeut”, gde Skenderbega proglašava najvećim arnautskim junakom svih vremena, prenebregavajući činjenicu da je Đurađ gotovo čitavog svog veka ratovao upravo protiv samih islamiziranih arnauta.

  Mit koji su stvorili arnautski nacionalisti od ukradenog Srpskog plemića Đurađa Kastriotića traje i danas, a njegovi vojni uspesi, iako mit o arnautskom Skenderbegu ima malo dodira sa stvarnošću, duboko usađen u tzv. istoriju Albanije.

  Skenderbeg nije jedini srpski vitez kojeg su se srpski istoričari olako odrekli, ali je najupečatljiviji. Na žalost, shvativši da svoju državnost ne mogu zasnivati na ukradenom junaku, arnautski istoričari, pod punom podrškom zapadnih istorijskih škola, sada pribegavaju još jednoj velikoj laži - tvrde da su potomci Ilira, a samim tim starosedeoci na Helmu (Balkanu).
  Prikačeni fajlovi
  Last edited by Administrator; 22-01-19, 17:56.

 • #2
  Re: Đorđe kastratović - Skenderbeg

  Đorđe kastratović Skenderbeg (alb. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Sina, May 6, 1405 - Ljes, January 17, 1468) was an Albanian national hero (Serbian origin) from the time the resistance of the Albanian tribes Turkish invaders and Islamization.

  According to Gibbon (Edward Gibbon, 1788), Kastriot(ic) family originate from old Serbian brotherhood BRANILOVIĆ (Branilo) from the Zeta. Skanderbeg grandfather moved to Ionia in Epirus as Serbian Kefalija. Skenderbeg's father, Jhon (Jovan) Kastrioti called himself the Prince of Epirus, which included Mat, Kroi, Mirdita and Diber. His mother, Vojislava, was the princess of Serbian origin, from family Tribalda (who came from the area of present-day Macedonia), or from a noble family Muzaka. Jhon Kastrioti(ic) was among the first to oppose the incursions of Bayezid I, however, his resistance had almost no effect. Sultan foced him to pay tribute and to ensure fidelity Arbanasian royalty, the Turks took Đurađa (Skenderbeg) along with his brothers as hostages.

  Because of the struggle against the Ottomans first he was glorified by Catholic Church (although in part of his life he was a Muslim and Orthodox Christian) and soon after that Slovenian people from the Balkans who regarded him as their national hero.
  In the late 19th century by Albanian nationalists, in the absence of the Albanian medieval state began with Albanization of Skanderbeg and his rebellion.
  Skenderbeg struggle against the Ottomans, however, was not a general uprising of the population of Albania against the Ottoman Empire. Population of major cities in Albania (who belonged to the Ottomans in the south and in the north of Venice) did not support him while his fighters were from different ethnic groups such as Albanians, Serbs, Slavs, Greeks and Cincara ...

  The Ottoman soldiers against which they fought were the Turks from Anatolia but locals who were willing to fight against members of their people in the ranks of Skenderbeg power.

  Starting from the 15th century (the work of Constantine Mihajlovic and Martin Segon) Skenderbeg was the subject of a number of literary and artistic works.
  Last edited by goxy30; 23-11-14, 21:12.

  Comment


  • #3
   Re: Đorđe kastratović - Skenderbeg

   Name

   The first historical documents in which (still as Đurađ) he was mentioned are written in Cyrillic, the Serbian language.
   In terms of the Charter of 1426, by which his father John gives Hilandar (Serbian Church) income from two villages in Macedonia (Rostuša and Trebište) and Certificate which states that Jhon Kastrioti(c) for himself and his sons bought four adelfats* (right to live in the territory of monastery and receive revenues from the monastery's resources) in Hilandar.

   In later documents and published texts are Skenderbeg name appears in various forms, such as Georgius Castriotus Scanderbegh or Zorzi Castriota, Gyorgy (Albanian: Gjergj Kastrioti Skanderbeg, the Albanian Gjergj equivalent to Đurađ).

   *
   Adelfat signifies, in the Orthodox Church, lifelong care that the monastery gave in compensation for the gift given in cash or estates. The Serbian medieval documents synonym with terms "adelfat" which denote units for measure of food and everything else that is necessary for the maintenance of a brotherhood (komat and Mertik).
   Last edited by goxy30; 23-11-14, 14:08.

   Comment


   • #4
    Re: Đorđe kastratović - Skenderbeg

    The service in the Ottoman army:

    Đorđe kastratović (Skenderbeg) adopted Islam, and graduated from the military school in Edirne (Hadrianopolis), and he fought in the Turkish army and took many of victories for the Ottoman Empire. For his military service, he received the title of Iskander Bey, Arnaut (alb. Skenderbe Albanians), his warrior skills were compared with Alexander the Great.

    However, when John Hunyadi(Hungarian: Hunyadi János) defeated the Turks at Nis 1443, Skanderbeg left the Turkish army, he returned to Albania and then accepted Orthodox Christianity. From there, he led a merciless struggle against the Ottoman Empire.

    Comment


    • #5
     Re: Đorđe kastratović - Skenderbeg

     Cak i neka skorasnja otkrica potvrdjuju navode da Skenderbeg (Djuradj) nije bio Albanskog porekla.
     U slicici koja je prikacena uz ovaj post mozete videti Skenderbegov "pecat" na kome pise da je Skenderbeg "Kralj Turaka, Albanaca, Grka, Srba, i Bugara"
     Kako skenderbeg nije nikada gospodario nad Srbima, Bugarima, ili Grcima ovde se potvrdjuje da se on osecao kao Srbin, Bugarin, ili Grk...

     Zna se da je njegova vojska (mala ali hrabra 3-5000 vojnika) bila sacinjena od oko 50% Albanaca, a ostatak su bili Srbi, Grci i Bugari.

     Grcki i Ruski izvori potvrdjuju da je njegova majka bila Srpsko Grckog porekla, a da je njegov praded bio Srpskog porekla.

     U Albanskoj javnosti nema ni pomena o ovom pecatu jer ovaj pecat lako pobija sve njihove tvrdnje i pokusaje da zaobidju istorijske cinjenice.

     Vatikan takodje ima brojne spise i zapisane cinjenice na osnovu kojih se konacno moze rasvetliti istina i da se konacno stavi tacka na poreklo ovog coveka. Vatikan to izbegava uciniti jer i dalje postoji sukob pravoslavne i katolicke crkve ali kako idu godine cini se da su te razlike sve manje i da ce Vatikan u neko skorije vreme verovatno obelodaniti cinjenice koje mogu rasvetliti dosta toga.
     Imajte na umu da se citava istorija Albanskog naroda bazira na ovom junaku, on im je doneo dvoglavog orla koji potice od Nemanjica aNemanjici su ga preuzeli od Vizantije...Srbija za razliku od Albanije nije bila pod nogom Vizantije vec je bila ili saveznik ili sastavni deo Vizantije, zavisi o kom periodu je rec (s pocetka Srbi su vodili i rat protiv Vizantije i sve bitke su dobili)

     Pritisak iz Amerike na Vatikan naravno postoji jer su Albanci za razliku od Srba njihovi direktni saveznici, ne zaboravimo da je konflikt na Kosovu i ocepljenje Kosova u dobroj meri podrzano direktno od strane Amerike (vojna baza, rudnici Trepce, Srbi kao tradicionalni Ruski saveznici, albanski narko kartel)

     Vreme je na nasoj strani, istina ce kad tad isplivati na videlo, a Skenderbeg je i po albanskim istoricarima 50% Srbin, ono sto nikad nece priznati je to da Skenderbeg uopste nema Albansko poreklo vec Srpsko Grcko.
     Skenderbeg zaista jeste njihov heroj, albanski heroj jer se borio za taj tamo narod, ali njegovo poreklo nije Albansko!
     Verujem da i sam Skenderbeg ne bi zeleo da se njegovo poreklo krije, a ovaj pecat govori u prilog tome

     Ovaj pecat se nalazi u muzeju Danske od 17veka, ali tek nedavno je rasvetljeno tacno poreklo.
     Pecat je napravljen od mesinga, precnik mu je 6cm, tezina oko 280gr
     Prikačeni fajlovi
     Last edited by goxy30; 28-05-15, 22:35.

     Comment

     Working...
     X