Objava

Collapse
No announcement yet.

Razlike Izmedju Pravoslavlja i Katolicanstva

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Razlike Izmedju Pravoslavlja i Katolicanstva

  Православној Цркви је најближа римокатоличка црква, а између њих постоји разлика као од неба до земље.

  Све до 1054. године Француска и Италија беху православне; све државе света су биле једна Црква. Онда су се католици одвојили од нас.
  То је била велика папска шизма или раскол, када су се одцепили од нас православних. Велика папска шизма ја настала када су се одцепили од наше Цркве због познатих реформи које су увели.
  Највећи непријатељи католика су протестанти и калвинисти. Они су се од католичке цркве одвојили 1517. године, учењем Мартина Лутера и следбеника Цвинглија, Калвина и Хуса.

  Начелна учења која нас догматски и канонски одвајају од католика су:

  1. Прво учење јесте "filioque". Они кажу да Дух Свети исходи и од Оца и од Сина. Ова догматска грешка је уједно и најтежа. Свети јеванђелист Јован каже: "А кад дође Утешитељ, кога ћу вам ја послати од Оца, Дух Истине, који од Оца исходи, Он ће сведочити за мене" (Јн. 15; 26).

  2. Друго учење јесте папска супремација(врховна власт). Папа је од њих сматран за врховног поглавара (главу) хришћанских цркава, односно намесник (заменик) Христов на земљи! Већи од свих патријараха! То је супротно од онога што је нас чинило саборном Црквом. Папа се прогласио за наследника светог Петра. Ђаволска гордост!

  3. Папска непогрешивост. Они кажу да папа као човек не може да погреши у области вере, онда када он проповеда, што је једна нова догма неприхватљива за Православну Цркву.

  4. Четврто јесте учење о Пургаторијуму или Чистилишту. Они кажу да између раја и пакла има један велики огањ где пребива душа неколико стотина година и где се чисти, да би потом отишла у рај. Овакво нешто не пише у Светом Писму; овог учење не постоји нигде. (Настало је тек у Средњем веку)
  Ми имамо Јеванђеље Суда, које имају и они, али ту нигде није указано на три места, већ само на два - рај и пакао. Спаситељ наш, када буде сео на престолу славе Своје и када буде сакупио све народе од постања света да им суди, раздвојиће их, као што пастир раздваја овце од јаради. Праведнике ће поставити са Своје десне стране, док грешнике са Своје леве стране - Грешници ће отићи у вечне муке, а праведници у вечни живот.
  Према томе, не можемо рећи да постоје три места, већ само два: место вечне муке и место вечног живота.

  5. Азима(бесквасни хлеб, преснац). Они не служе са ускислим хлебом, већ са бесквасним хлебом као јевреји.

  6. Католици имају још једну нову догму: безгрешно зачеће. Они веле да је Мајка Божија била рођена од Духа Светога. Није истина. Она је рођена на природан начин од богородитеља светог Јоакима и Ане, као плод њихове молитве.

  7. Они још имају супстанцијалитет. Приликом освећивања дарова, католици не творе молитве за призив Светога Духа, онако како ми то радимо на светој Епиклези. Они тврде да се дарови сами освећују, онда када се каже: "Узмите једите итд". Немају молитве за силазак Светог Духа на дарове.

  8. Целибат свештеника; католички свештеници се не жене. Они су у целибату, противно Васељенским Саборима, на којима је одлучено да мирски свештеници ступају у брак и да могу имати породице. (Такође новотарија уведена тек у Средњем веку)

  9. Они имају и папску индулгенцију. Још једна заблуда и духовно лутање. Ако папи даш много новца, можеш чинити ма колико грехова хоћеш, даће ти опроштај, даће ти разрешење. Њихови светитељи имају превише добрих дела, не знају шта ће са њима и дају их папи, а он опет продаје ове прекобројне заслуге ради опроштења људских грехова, онима који немају довољно добродетељи.

  10. Постоји још једна важна тачка мимоилажења: кризмање. Католици не миропомазују децу, одмах после свете Тајне крштења, већ их после седам осам година миропомазују и то само њихови архијереји.

  Ово су начелна догматска и канонска обележја која одвајају Православну Цркву од католика; основне разлике између Православне и Католичке Цркве.

  Архимандрит Клеопа Илие
  Last edited by goxy30; 05-07-15, 00:21.

 • #2
  Re: Razlike Izmedju Pravoslavlja i Katolicanstva

  Latinica

  Pravoslavnoj Crkvi je najbliža rimokatolička crkva, a između njih postoji razlika kao od neba do zemlje.

  Sve do 1054. godine Francuska i Italija behu pravoslavne; sve države sveta su bile jedna Crkva. Onda su se katolici odvojili od nas.
  To je bila velika papska šizma ili raskol, kada su se odcepili od nas pravoslavnih. Velika papska šizma ja nastala kada su se odcepili od naše Crkve zbog poznatih reformi koje su uveli.
  Najveći neprijatelji katolika su protestanti i kalvinisti. Oni su se od katoličke crkve odvojili 1517. godine, učenjem Martina Lutera i sledbenika Cvinglija, Kalvina i Husa.


  Načelna učenja koja nas dogmatski i kanonski odvajaju od katolika su:

  1. Prvo učenje jeste filioque. Oni kažu da Duh Sveti ishodi i od Oca i od Sina. Ova dogmatska greška je ujedno i najteža. Sveti jevanđelist Jovan kaže: "A kad dođe Utešitelj, koga ću vam ja poslati od Oca, Duh Istine, koji od Oca ishodi, On će svedočiti za mene" (Jn. 15; 26).

  2. Drugo učenje jeste papska supremacija(vrhovna vlast). Papa je od njih smatran za vrhovnog poglavara (glavu) hrišćanskih crkava, odnosno namesnik (zamenik) Hristov na zemlji! Veći od svih patrijaraha! To je suprotno od onoga što je nas činilo sabornom Crkvom. Papa se proglasio za naslednika svetog Petra. Đavolska gordost!

  3. Papska nepogrešivost. Oni kažu da papa kao čovek ne može da pogreši u oblasti vere, onda kada on propoveda, što je jedna nova dogma neprihvatljiva za Pravoslavnu Crkvu.

  4. Četvrto jeste učenje o Purgatorijumu ili Čistilištu. Oni kažu da između raja i pakla ima jedan veliki oganj gde prebiva duša nekoliko stotina godina i gde se čisti, da bi potom otišla u raj. Ovakvo nešto ne piše u Svetom Pismu; ovog učenje ne postoji nigde. (Nastalo je tek u Srednjem veku)
  Mi imamo Jevanđelje Suda, koje imaju i oni, ali tu nigde nije ukazano na tri mesta, već samo na dva - raj i pakao. Spasitelj naš, kada bude seo na prestolu slave Svoje i kada bude sakupio sve narode od postanja sveta da im sudi, razdvojiće ih, kao što pastir razdvaja ovce od jaradi. Pravednike će postaviti sa Svoje desne strane, dok grešnike sa Svoje leve strane - Grešnici će otići u večne muke, a pravednici u večni život.
  Prema tome, ne možemo reći da postoje tri mesta, već samo dva: mesto večne muke i mesto večnog života.

  5. Azima(beskvasni hleb, presnac). Oni ne služe sa uskislim hlebom, već sa beskvasnim hlebom kao jevreji.

  6. Katolici imaju još jednu novu dogmu: bezgrešno začeće. Oni vele da je Majka Božija bila rođena od Duha Svetoga. Nije istina. Ona je rođena na prirodan način od bogoroditelja svetog Joakima i Ane, kao plod njihove molitve.

  7. Oni još imaju supstancijalitet. Prilikom osvećivanja darova, katolici ne tvore molitve za priziv Svetoga Duha, onako kako mi to radimo na svetoj Epiklezi. Oni tvrde da se darovi sami osvećuju, onda kada se kaže: "Uzmite jedite itd". Nemaju molitve za silazak Svetog Duha na darove.

  8. Celibat sveštenika; katolički sveštenici se ne žene. Oni su u celibatu, protivno Vaseljenskim Saborima, na kojima je odlučeno da mirski sveštenici stupaju u brak i da mogu imati porodice. (Takodje novotarija uvedena tek u Srednjem veku)

  9. Oni imaju i papsku indulgenciju. Još jedna zabluda i duhovno lutanje. Ako papi daš mnogo novca, možeš činiti ma koliko grehova hoćeš, daće ti oproštaj, daće ti razrešenje. Njihovi svetitelji imaju previše dobrih dela, ne znaju šta će sa njima i daju ih papi, a on opet prodaje ove prekobrojne zasluge radi oproštenja ljudskih grehova, onima koji nemaju dovoljno dobrodetelji.

  10. Postoji još jedna važna tačka mimoilaženja: krizmanje. Katolici ne miropomazuju decu, odmah posle svete Tajne krštenja, već ih posle sedam osam godina miropomazuju i to samo njihovi arhijereji.

  Ovo su načelna dogmatska i kanonska obeležja koja odvajaju Pravoslavnu Crkvu od katolika; osnovne razlike izmedju Pravoslavne i Katoličke Crkve.

  Arhimandrit Kleopa Ilie

  Comment


  • #3
   Re: Razlike Izmedju Pravoslavlja i Katolicanstva

   Više bih volio da razgovaramo o SLIČNOSTI između ove dvije religije. Jer RAZLIKE ne vode nikuda. Pa i u religiji. Posebno tamo.

   Comment


   • #4
    Re: Razlike Izmedju Pravoslavlja i Katolicanstva

    Citiat člana shuar Pogledaj Post
    Više bih volio da razgovaramo o SLINOSTI izmeu ove dvije religije. Jer RAZLIKE ne vode nikuda. Pa i u religiji. Posebno tamo.
    Pa rec je o jednoj religiji koja se tumaci na dva nacina, ja bih (ne samo zato sto sam pravoslavac) dao prednost onome sto je pokusalo da zadrzi izvornu verziju.
    Zamisli da imas oca i dva brata (katolicnastvo i pravoslavlje) i sad "brat katolik" resi da ode na drugo brdo i tamo zapocne svoj zivot onako kako ga on vidi a opet sa secanjem onoga sta je poneo od kuce ali tome pridoda neke novine i po njemu nuzne stvari, a "brat pravoslavac" ostane vezan za ono sto ga je otac naucio i nece ni makac da odstupi od toga....posle ove razlike dovedu do brojnih svadja medju bracom. E sad da li je "konzervativni" brat pogresio sto nije hteo da menja nista ili je pogresio brat koji je hteo da promeni neke stvari....nije na meni da dam sud

    Ja ne mogu nit smem kriviti ni jednog ni drugog jer zivim u vremenu posle tog raskola, ali mi prosta logika daje za pravo da budem naklonjen "bratu" koji je nastavio da neguje ucenje od "oca"...stvari jesu dosta komplikovanije od ovog mog prostog vidjenja ali se ipak svode na jednu stranu koja je htela promene i na drugu koja nije zelela da menja bilo sta ili skoro nista

    Kazem ne pricam tako zato sto sam pravoslavac, vec zato sto sam u svemu za ono izvorno i "originalno" mada rec originalno nije bas primerena za ovo ovde....

    Mozda sam pristrasan, sta znam ali mi se gore napomenute prve 4 razlike NIKAKO ne svidjaju, cak ih smatram veoma opasnim

    Zanima me kako ti gledas na to kao (verovatno) katolik
    Last edited by Administrator; 30-10-16, 11:53.

    Comment

    Working...
    X